Grupa I nie mogła przeoczyć takiego dnia. Wszyscy stali się kotkami, naśladując typowe kocie zachowania.