Drodzy rodzice, informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji 5 czerwca 2020 r. od godz. 15.00.