Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną  SARS-CoV-2

 nakazuje

 poddanie się nadzorowi epidemiologicznemu od dnia 23.10.2020r. do dnia 26.10.2020r. wszystkim dzieciom i pracownikom obecnym w Przedszkolu w dniu 16.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Łodzi, oraz członkom ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkującym, tzn. w miarę możliwości praca zdalna lub praca w w pełnym zabezpieczeniu (maseczka, rękawiczki) i w dystansie społecznym , zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia z domu.

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi