🛑 Słowo NIE – zwykle nie przynosi oczekiwanych skutków.
To fakt.
A pomimo to, często go używamy…
Kolejny fakt.

„Nie ruszaj!”
„Nie idź tam”
„Nie wolno”
„Nie zabieraj”
„Nie dotykaj”
„Nie noś tego!”.

Słowo NIE – jest bardzo ważne, kiedy wyznaczamy swoje granice, budujemy poczucie własnej kontroli, gdy mamy możliwość dokonywania wyborów.
W nawiązywaniu relacji, w poszukiwaniu rozwiązań i pokazywaniu jak należy postępować- słowo NIE, działa mało skutecznie.

Słowa NIE – można unikać, ale dużo lepiej stosować je z rozwagą.
Wskazuj dziecku nie, czego należy NIE ROBIĆ, ale jak należy się zachować.

Jak ma Twoim zdaniem dziecko postąpić ZAMIAST tego zachowania, w którym widzisz trudności czy niebezpieczeństwo?

Jak i co zrobić ZAMIAST, może?
Krzyku – „mów do mnie ciszej” , „mów ciszej, słyszę cię”.
Ucieczki – „idziemy razem” ; „idziesz przy mnie”.
Wybuchu płaczu – „widzę, Twoje łzy, chcesz chusteczkę?”

Tyle sytuacji i tyle możliwych rozwiązań.
Spróbuj.
Spróbuj pomyśleć i powiedzieć, czego oczekujesz, co można zrobić ZAMIAST.