Wyjście grupy IV do Parku Źródliska w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.