Informuję, iż 24.10.2020 r. weszło w życie
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 października 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1871), które zlikwidowało obowiązek nakładania  kwarantanny na domowników osób poddanych kwarantannie, a jedynie na osoby z bezpośredniego
kontaktu z zakażonym SARS-CoV-2.
W Państwa przypadku są to dzieci i pracownicy, ich rodziny już nie.  Nie wydaje się już także decyzji administracyjnej PPIS za pobyt na kwarantannie.

Ewa Krawczyk – Kierownik Oddział Nadzoru Higieny
Dzieci i Młodzieży PSSE w  Łodzi

TYLKO DZIECI I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA SĄ OBJĘCI KWARANTANNĄ