Dziś kończy się kwarantanna
dla 20 przedszkolaków z grupy III i 6 – ciu z grupy IV. Zapraszamy do przedszkola! Przypominamy Rodzicom, by przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci. Chore dzieci nie przyjmujemy do placówki!