Rodzicom, którzy jeszcze nie zdecydowali się gdzie zapisać dziecko do szkoły mówimy jedno – nie ma lepszej szkoły od SP 29!!!