Drodzy Rodzice, ważne!

Informację o wysokości należnych opłat za miesiąc czerwiec otrzymacie Państwo dnia 04.07.2022 r. poprzez wiadomość SMS
na numer telefonu matki/opiekunki prawnej dziecka
.

Termin zapłaty: do 15 lipca 2022 r.
na numer konta bankowego przedszkola:
49 1240 1037 1111 0011 0912 3700

Informację o wysokości należnych opłat z tytułu korzystania
z wychowania przedszkolnego i wyżywienia Państwa dziecka
będzie można odebrać w formie papierowej w przedszkolu,
w miesiącu sierpniu.