NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:
47 1560 0013 2008 3521 3000 0007

  • Za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu Rodzice dokonują opłat po zakończonym miesiącu, na początku następnego
  • Termin zapłaty do 15 dnia kolejnego miesiąca
    Prosimy o przestrzeganie terminu płatności!
  • Informację o wysokości należnych opłat Rodzice będą otrzymywać do 5 dnia następnego miesiąca.
  • W przypadku nie wywiązania się przez Rodziców  z obowiązku opłat,  sprawa traktujemy jako zaległość i przekazujemy do działu WINDYKACJI w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi przy ul. Kopernika 36
  • Od kwoty zaległości będą naliczane odsetki za zwłokę tj. od zaległości podatkowych.

Stawka żywieniowa od 01.09.2019 r. wynosi:
8.00 zł. za 3 posiłki
6.00 zł. za 2 posiłki