Drodzy Rodzice,
Listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych
są wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola
oraz są do wglądu

w systemie elektronicznej rekrutacji.

Uwaga Rodzice dzieci przyjętych do
Przedszkola Miejskiego nr 10 w ZSZP3 w Łodzi
na rok szkolny 2022/2023:


Ogłoszenie dotyczące podpisywania
Informacji o Korzystaniu z Usług Przedszkola
na rok szkolny 2022/2023
będzie opublikowane na naszej stronie internetowej
www.pm10lodz.pl
w drugiej połowie sierpnia 2022 r.

Uwaga, Ważne!

Rodzice kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH zobowiązani są do złożenia
potwierdzenia woli przyjęcia
do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Łodzi,
w postaci pisemnego oświadczenia w terminie:
09-13.05.2022 r. (do godziny 15.00)
na adres mailowy: kontakt@pm10.elodz.edu.pl
(oświadczenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać i formie skanu lub zdjęcia załączyć w treści maila).

Karta potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola
do pobrania poniżej:

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 o liczbie wolnych miejsc
w Przedszkolu Miejskim nr 10:

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023
ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ
SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO
na stronie: https://lodz.formico.pl
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w pliku poniżej:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź,
na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie
według harmonogramu:

Jednocześnie przedstawiamy Państwu:

Zarządzenie Prezydenta Miast Łodzi z dnia 19 stycznia
w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i przyznanie im określonej liczby punktów.

Przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego 2021/2022 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź:
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi istnieje od 1959 roku. Siedziba przedszkola nie jest duża. Mieści się na ulicy Przędzalnianej 70,
w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 29. Wraz ze Szkołą Podstawową nr 29 tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.
W budynku przedszkola mieszczą się cztery duże sale wraz
z łazienkami i zapleczem dydaktycznym, szatnia, mała sala gimnastyczna, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne. Ogród przedszkola to mała enklawa zieleni naszego osiedla, a jego przestrzeń daje możliwość do prowadzenia różnorodnych zabaw i imprez plenerowych. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. To osoby z pasją, dzięki którym dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i osiągają sukcesy na dalszych szczeblach edukacji. Korzystając z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań
i talentów dziecka, zdobywania nowych umiejętności, wiadomości
i doświadczeń. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone zgodnie z Podstawą Programową obejmują:
* zajęcia przyrodnicze
* zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
* zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
* zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
* zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
* zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
* zajęcia ruchowe i gimnastyczne
* gry i zabawy w terenie
* język angielski
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe:
* zajęcia rytmiczne
* taniec kreatywny
* zajęcia logopedyczne * terapię pedagogiczną
* karate * zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów MOSiR „Sprawny Przedszkolak”
Obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej, oferujemy bogaty pakiet różnorodnych działań wychodzących poza przyjęte standardy:
* akademie muzyki
* uruchomienie Klubu Wędrującej Książki /Bookcrossing/
* lekcje muzealne, biblioteczne
* przedstawienia teatralne
* zajęcia prowadzone przez psychologów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4
* warsztaty kulinarne prowadzone przez naszych kucharzy
* spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych profesji
* całodniowe wycieczki autokarowe /edukacyjno-krajoznawcze/
* specjalistyczne warsztaty
* udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne
* udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
* uroczystości przedszkolne i rodzinne, imprezy okolicznościowe /Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn rodzinny i wiele innych/.


Rodzice są naszymi partnerami. Współpracują z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym. Uczestniczą również w życiu naszej placówki, przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci. Rodzice wybierają swoich przedstawicieli, którzy aktywnie działają w Radzie Rodziców.

Nasze Przedszkole to magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości, w którym spełniają się dziecięce marzenia, a Rodzice mają pewność, że ich pociechy są bezpieczne, uśmiechnięte i interesująco spędzają czas ucząc się przez zabawę i rozwijając swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Naszym priorytetem jest, aby dzieci opuszczające mury naszego przedszkola były śmiałe, przedsiębiorcze, kreatywne, otwarte na innych ludzi, mające dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzące sobie w życiu. Podmiotowe traktowanie dziecka jest dla nas zawsze treścią nadrzędną. Zapraszamy do naszego przedszkola.