Szanowni Państwo, w związku ze stanem epidemii zostały wprowadzone w rekrutacji nowe rozwiązania, które mają na celu ułatwić rodzicom czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli by zapobiec przemieszczaniu. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywać tylko w formie elektronicznej. Zamieszczamy dla Państwa zasady naboru. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Jednocześnie mając na uwadze sytuację epidemii, pracownicy naszej placówki są gotowi,
w wyjątkowych wypadkach, wesprzeć Państwa (rodziców)
w złożeniu i przekazaniu odpowiednich dokumentów.
Od 4 maja do 15 maja, będziemy pełnili dyżury w przedszkolu od 8.00 – 16.00. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerami telefonu: 513 064 577 lub 798 898 486
Pod linkiem umieszczonym poniżej, na stronach miasta, znajdą Państwo wszystkie informacje, wraz z filmem instruktażowym
jak wypełnić wniosek:
https://uml.lodz.pl/…/dla-uczni…/nabor/nabor-do-przedszkoli/
UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja 2020 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi istnieje od 1959 roku. Siedziba przedszkola nie jest duża. Mieści się na ulicy Przędzalnianej 70,
w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 29 Wraz ze Szkołą Podstawową nr 29 tworzy Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3.
W budynku przedszkola mieszczą się cztery duże sale wraz
z łazienkami i zapleczem dydaktycznym, szatnia, mała sala gimnastyczna, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne. Ogród przedszkola to mała enklawa zieleni naszego osiedla, a jego przestrzeń daje możliwość do prowadzenia różnorodnych zabaw i imprez plenerowych. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. To osoby z pasją, dzięki którym dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i osiągają sukcesy na dalszych szczeblach edukacji. Korzystając z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań
i talentów dziecka, zdobywania nowych umiejętności, wiadomości
i doświadczeń. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone zgodnie z Podstawą Programową obejmują:
* zajęcia przyrodnicze
* zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
* zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
* zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
* zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
* zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
* zajęcia ruchowe i gimnastyczne
* gry i zabawy w terenie
* język angielski
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe:
* zajęcia rytmiczne – 1 raz w tygodniu
* taniec kreatywny 1 raz w tygodniu
* zajęcia logopedyczne / indywidualne/
* karate – 1 raz w tygodniu
Obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej, oferujemy bogaty pakiet różnorodnych działań wychodzących poza przyjęte standardy:
* akademie muzyki
* uruchomienie Klubu Wędrującej Książki /Bookcrossing/
* lekcje muzealne, biblioteczne
* przedstawienia teatralne
* zajęcia prowadzone przez psychologów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 4
* warsztaty kulinarne prowadzone przez naszych kucharzy
* spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych profesji
* całodniowe wycieczki autokarowe /edukacyjno – krajoznawcze/
* specjalistyczne warsztaty
* udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne
* udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
* uroczystości przedszkolne i rodzinne, imprezy okolicznościowe /Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn rodzinny i wiele innych/.

OGROMNYM ATUTEM NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST REWOLUCJA ŻYWIENIOWA, ZAPOCZĄTKOWANA W 2019 ROKU. WŁASNA KUCHNIA I WSPANIAŁA KADRA TAM PRACUJĄCA, PRZYGOTOWUJĄCA PRZEPYSZNE POSIŁKI PRZEDSZKOLAKOM. ZDROWE ŻYWIENIE, W OPARCIU O DIETY UŁOŻONE PRZEZ PANIĄ DIETETYK PAULINĘ CZARNA Z PORADNI DIETETYCZNEJ „SZCZYPIOREK” W ŁODZI, TO STANDARD W NASZYM PRZEDSZKOLU. MAMY DEKADOWE JADŁOSPISY A DZIECI CHORE MOGĄ LICZYĆ NA SPECJALNE DIETY W OPARCIU O ZALECENIA LEKARSKIE.


Rodzice są naszymi partnerami. Współpracują z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym. Uczestniczą również w życiu naszej placówki, przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci. Rodzice wybierają swoich przedstawicieli, którzy aktywnie działają w Radzie Rodziców.

Nasze Przedszkole to magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości, w którym spełniają się dziecięce marzenia, a Rodzice mają pewność, że ich pociechy są bezpieczne, uśmiechnięte i interesująco spędzają czas ucząc się przez zabawę i rozwijając swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Naszym priorytetem jest, aby dzieci opuszczające mury naszego przedszkola były śmiałe, przedsiębiorcze, kreatywne, otwarte na innych ludzi, mające dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzące sobie w życiu. Podmiotowe traktowanie dziecka jest dla nas zawsze treścią nadrzędną. Zapraszamy do naszego przedszkola.


Rodzice są naszymi partnerami. Współpracują z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym. Uczestniczą również w życiu naszej placówki, przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci. Rodzice wybierają swoich przedstawicieli, którzy aktywnie działają w Radzie Rodziców.
Nasze Przedszkole to magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości, w którym spełniają się dziecięce marzenia, a Rodzice mają pewność, że ich pociechy są bezpieczne, uśmiechnięte i interesująco spędzają czas ucząc się przez zabawę i rozwijając swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Naszym priorytetem jest, aby dzieci opuszczające mury naszego przedszkola były śmiałe, przedsiębiorcze, kreatywne, otwarte na innych ludzi, mające dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzące sobie w życiu. Podmiotowe traktowanie dziecka jest dla nas zawsze treścią nadrzędną. Zapraszamy do naszego przedszkola.