Ramowy rozkład dnia w „Dziesiątce”:

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.

 

  • GRUPA 3-LATKÓW

6.00-8.00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI
Zabawy indywidualne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, umiejętność logicznego, matematycznego myślenia, zabawy muzyczno – ruchowe.

8:00 – 13:00 REALIZACJA  PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA – ŚNIADANIE
Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia. Opanowywanie umiejętności samoobsługowych.

9.00 – 10.00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Doskonalenie sprawności umysłowych, motoryczno – ruchowych.

10.00 – 11.00 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY (jeśli pogoda jest odpowiednia)
Zabawy dowolne na palcu zabaw, spacery, zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się
i rozbieraniem.

11.00 –12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU – OBIAD
Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych. Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów.

12.00 – 14:00 PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA – LEŻAKOWANIE
 Odpoczynek.

14. 00 – 14.30 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU – PODWIECZOREK
Doskonalenie czynności samoobsługowych. Wdrażanie do przestrzegania zasad akceptowanych społecznie.

14.30 – 15.30 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM LUB W SALI
Zabawy i gry dowolne . Spacery, zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

15.00 – 17.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
Zabawy dowolne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy tematyczne w małych grupkach. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

  •  POZOSTAŁE GRUPY

Ramowy rozkład dnia w „Dziesiątce

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy w grupy, jak również  od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.

8:00 – 13:00 REALIZACJA  PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6.00-8.00

Codziennie rano z uśmiechniętą minką dzieci przychodzą do przedszkola, żegnają się z mamą lub tatą, witają się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawią się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysują, podejmują zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

8.00-8.30

Wykonują gimnastykę poranną lub bawią się w ich ulubione zabawy ruchowe. Przygotowują się do śniadania. Pomagają sprzątać zabawki – zawsze pamiętają,  aby zostawić po sobie porządek! Myją ręce przed śniadaniem.

8.30-9.00

Śniadanie. Dzieci siedzą grzecznie – nie rozmawiają, kulturalnie spożywają śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękują za pyszny posiłek i myją ząbki.

9.00-11.30

Odbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Dzieci uczestniczą w zajęciach; malują, lepią, rysują wycinają liczą, pracują z literami i cyframi, śpiewają, grają na instrumentach, tańczą. Biorą udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczą się ładnie odpowiadać i opowiadać, uczą się też mówić po angielsku, a czasami spotykają się z zapraszanymi do przedszkola Gośćmi – ZAWSZE milutko witanych w naszej Dziesiątce

A ponadto:

… dzieci bawią się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczą się wierszy, słuchają bajek i opowiadań. Stają się aktorami i piosenkarzami.

Jeśli jest pogoda dzieci  wychodzą do ogródka przedszkolnego lub idą na spacery, obserwują przyrodę, prowadzą zabawy badawcze, uczestniczą w wycieczkach i spacerach, bawią się na placu zabaw.

11.30-12.00

Przygotowanie się do obiadu, porządkowanie sali, odkładanie na miejsce zabawek, wykonywanie czynności samoobsługowych i higienicznych
w toalecie.

12.00-12.30

Dzieci jedzą pyszny obiadek

12.30-13.00

Odpoczywanie po obiedzie; słuchanie muzyki relaksacyjnej, oglądanie bajek edukacyjnych, terapeutycznych słuchanie czytanych bajek i opowiadań. 

13.00-14.00

Uczestniczenie zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach, słuchanie bajek, uczestniczenie w zajęciach rozwijających aktywność twórczą
i ekspresję, wyjście do ogrodu, jeśli pozwala pogoda, spacery lub wycieczki.

14.00-14.30

Przygotowanie się do podwieczorku.

 14.03-15.00

Podwieczorek. Pychotka!!!

15.00-17.30

Uczestniczenie w zabawach ruchowych, dowolne zabawy  lub pod kierunkiem Pani, zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy Panią o tym jak minął dzień w przedszkolu.

17.30 Drzwi do przedszkola są zamykane…