Nasze przedszkole należy do
Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

Imię i nazwisko przedszkolnego koordynatora,
oraz skład zespołu promocji zdrowia:

Koordynator: Magdalena Bodnar, tel. 42 674 24 64.
Zespół: Agnieszka Janowska, Anna Dałek,
Ewelina Wysocka.