Miejsce wydarzenia:Sala gimnastyczna w SP 29

7 września, w SP 29, na sali gimnastyczne,j o godz. 17.30, odbędzie się Spotkanie z Rodzicami, z wszystkich grup przedszkolnych.

Obowiązkowe posiadanie maseczek lub przyłbic!!!