DLA WSZYSTKICH DZIECI (bezpłatne):

JĘZYK ANGIELSKI
2 x w tygodniu

LOGOPEDIA
(dzieci wymagające wsparcia)
2 razy w tygodniu

TANIEC KREATYWNY
(dzieci z grupy III i IV)
1 raz w tygodniu

RYTMIKA
(dzieci z grupy III i IV)
1 raz w tygodniu

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
(dzieci z grupy III i IV)
1 raz w tygodniu

DLA CHĘTNYCH DZIECI (odpłatne):

KARATE
1 raz w tygodniu

JĘZYK ANGIELSKI
1 raz w tygodniu